Geschiedenis

Op 01.09.1996 werd de Europaschool geopend door de Limburgse gouverneur mevrouw Hilde Bertrand. Lang was er nagedacht over de naam.

De Basisgedachte om de kinderen echt voor te bereiden op de noden van de 21ste eeuw,in een verenigd Europa, leidde ons tot deze naam. De verdraagzaamheid, de verbreding van het sociaal - emotionele gedrag, het wederzijdse respect en de integratie krijgen uitgebreid aandacht in onze school.

In de praktijk maakt de school haar naam waar met een Comeniusproject samen met Duitse, Finse, Spaanse en Italiaanse scholen.

onze partners