Onze troeven

Snoezelklas

In onze snoezelklas worden vaardigheden en technieken aangeleerd om sterk te staan in de maatschappij.  De druk om op socio-emotioneel vlak alles onder de knie te krijgen is hoog. Tijdens de snoezelactiviteiten krijgen de kinderen handvaten aangereikt om positief om te gaan met hun boosheid, faalangst, stress,… . Sommige kinderen hebben een ruggensteuntje nodig om die innerlijke rust te ervaren. Kinderen leren probleemoplossend denken zodat ze op een aangename en ontspannen manier kunnen omgaan met zichzelf, met hun emoties en met anderen.

Busvervoer en naschoolse opvang

De leerlingen kunnen opgehaald en teruggebracht worden door de schoolbus. Op deze manier komen de kinderen veilig thuis. Ook is er een naschoolse opvang voor ouders die iets later hun kinderen komen ophalen.

Naschoolse activiteiten 

Wij voorzien enkele activiteiten na school. Zo hebben we:

  • sport na school
  • dans na school
  • kunst na school
  • muziek na school
  • capoeiera

Leerlingenparlement

Het leerlingenparlement voor dit schooljaar is samengesteld en bestaat uit de volgende leden die hun klas zullen vertegenwoordigen.

De bedoeling is om de school, de klassen, het gebeuren op school, ... nog aangenamer te maken voor de kinderen van onze school. Samen zullen we ideetjes, problemen of andere zaken bespreken en op zoek gaan naar een uitwerking of een oplossing.

De slogan voor ons kinderparlement is dan ook ontstaan uit de kerngedachte van ons werkgroepje.

Van kinderen ... voor kinderen !

onze partners