Instapje plus 

Instapje Plus is een ontwikkelings- en gezinsondersteunend programma voor ouders, met als doel de ontwikkeling van kinderen ook buiten de schooluren te stimuleren.

De sessies van Instapje Plus gaan maandelijks door in onze school en worden gedragen door de medewerkers van 'Kind en Taal', vrijwilligers en de klastitularis (juf Anita, juf Adele, Juf Elke en Juf Tiziana).

De thema's die aan bod komen worden vooraf door de juffen gekozen zodat deze kunnen aansluiten bij de onderwerpen die in de klas aan bod komen.

Per thema worden, samen met de ouders, 8 spelletjes besproken die thuis met de kinderen worden gespeeld.

Een praatplaat, een knutsel-activiteit, een puzzel, een bordspel, een boek lezen, een uitstap,...zijn enkele voorbeelden.

We geven tips mee en wisselen ervaringen uit om de ouders zo goed mogelijk hierin te begeleiden.

Als men dat wenst kunnen de deelnemers ook een huisbezoek aanvragen en dan gaan de mensen van 'Kind en Taal' aan huis om nog gerichter te kunnen ondersteunen.

Voor slechts €5 per schooljaar krijgen de ouders alle materialen die nodig zijn om de spelletjes thuis te spelen:

schaar, papier, lijm, penselen, dobbelstenen, knutselmaterialen...en een ringmap met daarin de activiteiten gebundeld per thema.

Het is heel leuk om te zien hoe de mama's openbloeien wanneer ze fier vertellen over hun ervaringen thuis.

Sommigen brengen zelfs de knutselwerkjes mee die ze samen met hun kind hebben gemaakt.

Bij een tasje koffie gaat het er heel gemoedelijk aan toe tijdens de sessies.

Het contact tussen de ouders en de juffen werkt drempelverlagend.

Aan het einde van het schooljaar verdienen de deelnemers een diploma voor hun inzet.

Ieder schooljaar starten we opnieuw met Instapje Plus...aarzel dus niet om in te schrijven.

onze partners